به ‌منظور استفاده بهینه از سیستم، از یکی از مرورگرهای Internet Explorer نسخه 9 به بالا، Mozilla Firefox و Google Chrome استفاده شود.
ثبت نام الکترونیکی آزمون تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سامانه تشخیص صلاحیت

اطلاعیه ها

نتایج قبولشدگان آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1396 پس از بازبینی

اسامی قبولشدگان آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1396 پس از بازبینی هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی اعلام گردید. لطفا برای مشاهده به فایل پیوست مراجعه شود. ادامه ...
1396/12/26

نتایج قبول شدگان در درس آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1396پس از بازبینی

اسامی قبولشدگان در درس مربوطه آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1396 پس از بازبینی هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی اعلام گردید. لطفا برای مشاهده به فایل پیوست مراجعه شود. ادامه ...
1396/12/26

دستورالعمل و ضوابط اجرائی معافیت از آزمون انتخاب حسابدار رسمی

مدیران دستگاه های اجرایی جهت اطلاع از شرایط و ضوابط اجرایی معافیت از آزمون انتخاب حسابدار رسمی به فایل پیوست مراجعه نمایند. ادامه ...
1396/12/06